A magyar határok mentén több tízezer munkavállaló ingázik naponta. Boldogulásukat, problémáik megoldását EU-s kezdeményezésre létrejött szervezetek segítik. Így például az osztrák-magyar határra koncentrál az Eures-T Pannonia, míg a szlovák-magyar határra az Eures-T Danubius. A két kezdeményezés képviselőjét kérdeztük a határ menti munkalehetőségekről.

A határ menti ingázókat segítik

Ausztria elszívja a hiányszakmában dolgozókat


Ausztria elsősorban a hiányszakmákban vár dolgozókat Magyarországról. "Igaz ez különösen az egészségügyi és szociális területekre, mint például nővérek, ápolók, szociális gondozók, idősgondozók, valamint a gép- és az elektronikai iparra" - teszi hozzá.


Hogy melyek az ingázók legfőbb motivációi. "Természetesen elsősorban a jobb kereseti lehetőségek, és ezzel együtt jár a szociális biztonság és kiszámíthatóság is. Ausztriában biztosabbak a munkahelyek és kedvezőbben működnek a szociális ellátó rendszerek is. Sokat profitálnak az ingázók azzal, hogy magyarországi lakhellyel és mellette nyugat-európai fizetéssel rendelkeznek. Ráadásul az osztrák biztosítási jogviszony miatt magasabb nyugdíjat, jobb egészségügyi ellátást, szükség esetén magasabb munkanélküli segélyt kapnak" - magyarázza Csizmár Péter. A 26 osztrák és magyar partnerszervezetet tömörítő EURES-T Pannonia koordinátora elmondta, hogy nagy szükség lenne Magyarországon is azokra a szakemberekre, akik a kedvezőbb feltételek miatt inkább a szomszéd országban vállalnak munkát. "Mindig vannak tervek a magyar szakemberek és kutatók itthon tartására, de egyelőre ezek a tervek nem voltak sikeresek. Be kell látni, hogy jelenleg nem tudunk versenyezni az osztrák munkáltatók által kínált bérszínvonallal."

Azért jegyezzük meg, nem egyszerű az ausztriai munkát tető alá hozni. 2011-ig a magyar állampolgároknak munkavállalási engedélyre van szüksége, amit csak akkor adnak ki az osztrák hatóságok, ha azt a kinti munkaadó kérvényezi és bizonyítani tudja, nem talál az állásra osztrák álláskeresőt. Igaz, a hiányszakmák esetében - amelyeket egy hivatalos lista tartalmaz - ezt a procedúrát leegyszerűsítették. Itt nem kell bizonyíték arra, hogy szükség van az idegen országból érkezett dolgozóra.


Szlovák-magyar határ: fordított mozgás


A szlovák-magyar határ mentén némileg fordított helyzettel találkozhatunk, ugyanis arrafelé inkább hozzánk járnak át dolgozni a határ másik oldaláról. Ez érthető is, ugyanis magyar oldalon még most is alacsonyabb a munkanéköüliségi ráta és több a munkalehetőség. Pákozdi Szabolcs, a magyar-szlovák határ menti munkavállalást segtíő EURES-T Danubius vezetője elmondta, körülbelül 12 ezer ember ingázik Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Pest megye északi részeibe a szomszédos ország határos régióiból. Túlnyomó többségük Magyarországon a feldolgozóiparban kap munkát. "Magyarország ipari szerkezetét nézve az északi régiókban a legfejlettebb az ipar, ezzel ellentétben Szlovákia déli része viszonylag elmaradott e tekintetben. Ennek köszönhetően már az 1970-es években is megfigyelhető volt az ingázás. A helyzetet az is megkönnyíti, hogy ezekben a régiókban Szlovákiában szinte mindenki tud magyarul."


Pákozdi Szabolcs szerint jelenleg nincs jelentős bérkülönbség Magyarország és Szlovákia között. Azért jönnek át dolgozni az emberek, mert itt több a munkalehetőség. Jönnének még messzebbről is, de a magyar munkaadók általában maximum 50 kilométeres körzetben gondolkodnak, az annál messzebbi lakhellyel rendelkező pályázókat nem preferálják tekintettel a jelentős utazási költségekre. "A Szlovákiából érkező dolgozók zömében fizikai munkákat végeznek a gép- és elektronikai ipar területén és általában rendelkeznek középfokú szakirányú végzettséggel. Jellemző tendencia a határmenti térségben, hogy a magyar és szlovák munkáltatók a másik országban is nyitnak telephelyet ezzel is elősegítve a gazdasági tevékenységüket" - magyarázza.


Állásbörzékkel népszerűsítik az ipari szerktorokat


A határmenti munkaügyi társulás évente több alkalommal szervez állás- és képzésbörzéket Magyarországon és Szlovákiában. "Erre meghívjuk a régióban működő vállalatokat és képző intézményeket. Ezen kívül információkat nyújtunk Szlovákiában és Magyarországon is a munkanélkülieknek, hogy hol és hogyan tudnak állást keresni a másik országban, jelentkezni egy adott pozícióra és feladatkörünkbe tartozik még a tájékoztatás az alapvető munkajogi jogszabályi környezetről is" - mondta Pákozdi Szabolcs.


Együttműködések az EU-ban


Az "EURES-T" nevet viselő társulások feladata, hogy tájékoztatást, tanácsadást, közvetítést nyújtsanak a határ mentén élő munkavállalóknak az álláspiaci kínálat-kereslet összehangolására. Az Európai Unió területén jelenleg 21 ilyen együttműködés létezik, ebből kettő kötődik Magyarországhoz. Ezek közül az egyik az EURES-T Pannonia, amely magyar oldalon Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéket érinti, Ausztriában pedig Burgenland, Alsó-Ausztria és Stájerország egy-egy részét. Területe 20 700 négyzetkilométert tesz ki. A másik az EURES-T Danubius (23 300 négyzetkilométer), amely Magyarország és Szlovákia Duna-menti körzeteit (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Pest-megye északi része, valamint Szlovákiában Nagyszombat és Nyitra megyék déli része) fedi le. Az EU-ban területre a legnagyobb a francia-spanyol határnál található EURES-T Pyremed, míg legkisebb a dán-német határnál létesült Cross Border Sondderjyyland együttműködés.


Dorofejev Tamara, 2009. november 19.

 

« Összes hírünk