Álláskeresési járadék azokat az álláskeresőket illeti meg, akik az álláskeresővé válásukat megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkeznek, munkát vállalnának, de önálló álláskeresésük nem vezetett eredményre, és az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani nekik- írja az adózóna.

Az minősül álláskeresőnek, aki rendelkezik a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel, oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül, az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, egyéb keresőtevékenységet sem folytat, elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart - írja a lap.

Nagyon fontos, hogy bármilyen kereső tevékenység kizáró ok. Ide sorolandó minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki:

  • külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül,
  • gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt,
  • a társaság vezető tisztségviselője vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve.HVG adózóna

 

« Összes hírünk