Mennyi időre lehet elmenni munkaidőben ebédelni? Felmondhatnak-e, ha reggel elkésünk a munkából? Mikor rendelhet be a főnök munkaidő után az irodába? A munkaidő szabályozása kulcskérdés a munkavállalók számára. Gyakori és mindennapokban előforduló kérdésekre ad választ Dr. Sipos Márta ügyvéd, munkajogi szakértő.

Felmondhatnak késés miatt

Mennyi időt tölthetnek monitor előtt egyhuzamban a számítógép előtt dolgozók? Mennyi pihenőidő jár nekik?


- Hat óránál többet nem dolgozhatnak, és óránként 10 perc pihenőidő jár azoknak, akik megszakítás nélkül ülnek a számítógép előtt.  A 10 perc szünet egyébként beleszámít a munkaidőbe, hisz a munkavállalóknak ez idő alatt is dolgozniuk kell, csak épp olyan munkát kell végezniük, amelyhez nem kell a számítógép.


Hány perces ebédszünet jár a nyolc órát dolgozó munkavállalóknak? Ez beleszámít a munkaidőbe?


- Ha a beosztás szerint a napi munkaidő a hat órát meghaladja, akkor a dolgozóknak 20 perc ebédszünet jár. Ezt követően 3 óránként jár még 20 perc.
Ha nincs más megállapodás a felek között, akkor az ebédszünet nem számít bele a munkaidőbe, és a munkáltató megszabhatja akár azt is, hogy a 20 percet csak délelőtt használhatja fel a dolgozó - de mindenképpen a 6 óra munkavégzés után.


Kijárhat-e egy dolgozó óránként 5 percre cigarettázni a törvény szerint?


- A törvény nem írja elő, hogy a dohányosoknak adni kell óránként plusz öt percet. Szabályt sért az a dolgozó, aki óránként kijár dohányozni, a cigarettázól tulajdonképpen csak az ebédszünetben szakíthatnák meg a munkájukat...
Egyébként akár fel is mondhatnak a dolgozónak a dohányzás - vagyis fegyelmezetlen munkavégzés, engedély nélküli munkahely-elhagyás - miatt. Ha többszöri figyelmeztetés után is kijár, a munkáltató jogosan bocsáthatja el.


Mi számít bele a munkaidőbe, ha valaki autóval vidékre megy tárgyalni? Az irodai indulástól az irodai érkezésig vagy csak a vidéki munka időtartama?


- Természetesen az egész munkaidőnek számít, és a munkaidő-beosztáson kívüli időre is jár juttatás. Amennyiben a tárgyalás hosszabbra nyúlik, mint a napi munkaidő, akkor legalább a személyi alapbér 40 százalékát kell kifizetnie a munkáltatónak.


Hogyan kell dokumentálni a túlórázást? Hogyan bizonyíthatom, hogy a nyolc órán felül még bent töltöttem három órát?


- A túlórákat a munkáltatónak kell nyilvántartani és a munkavállaló kérésére azt írásban kell közölni. A nyilvántartásból megállapíthatónak kell lenni naptári naponként vagy egybefüggő 24 óránként a beosztott, valamint a teljesített rendes és rendkívüli munka, továbbá az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontjának.


Mit lehet tenni abban az esetben, ha a munkáltató nem hajlandó kifizetni a túlórát?


- Első lépésként a munkaügyi ellenőrökhöz lehet fordulni, majd pedig bírósághoz.


Mennyi pénz jár a túlóráért?


- A túlóráért - hivatalosan rendkívüli munkavégzésért - 50 százalékos pótlékot kell fizetni. Pihenőnapon történő munkavállalás esetén a pótlék 100 százalék. A pótlék mértéke a pihenőnapon végzett túlmunka esetében akkor lehet 50 százalék, ha a munkavállaló a ledolgozott helyett másik pihenőnapot kap.


Mennyit lehet maximálisan egy nap dolgozni?


- Naponta 12 óra lehet a maximális munkaidő (túlórával), és azt nem lehet megtenni, hogy a dolgozót 5 napon át 12 óra munkára kényszerítik. Egy héten ugyanis a túlmunkával együtt összesen 48 órát dolgozhat az illető. A két munkanap között legalább 8 óra pihenőidőt szükséges biztosítani. Munkaidőkeretben bizonyos megkötésekkel elképzelhető ennél hosszabb munkahét.


Fel lehet-e mondani valakinek azért, ha reggel elkésik?


- A bírói gyakorlat igen szigorú a késésekkel kapcsolatban. A sorozatos késésekért jogszerűen elbocsáthatják a dolgozót. Ehhez azonban hozzátartozik, hogy a késés tényét a munkáltatónak kell igazolni. Tehát ha nincs beléptető-rendszer vagy más egyéb, ami ellenőrzi az érkezéseket, akkor nehéz dolga lesz a foglalkoztatónak a bizonyításnál.


A céges nyelvtanfolyam beletartozik-e a munkaidőbe, ha a cég előírja, fizeti és a rendes munkaidőbe belelóg?


- A cég által finanszírozott tanfolyam nem tartozik a munkaidőbe, kivéve, ha a munkáltató annak minősíti. Éppen ezért sem bér, sem túlóradíj nem jár érte.


Vasárnap lehet-e dolgoztatni, ha a cég munkarendje hétfőtől péntekig tart?


- A munkáltató behívhatja a dolgozót vasárnap, vagyis a pihenőnapján, ám ekkor számolnia kell azzal: a pihenőnapon végzett munkáért dupla bér jár.


Milyen esetekben lehet munkára fogni a dolgozókat az ünnepnapokon? Az ünnepi munkára milyen díjazás jár?


- Ünnepnapra nem lehet elrendelni rendkívüli munkavégzést sem, a munkáltató ekkor nem dolgoztathatja alkalmazottait. Kivételt ez alól a mentők, tűzoltók, rendőrök jelentenek, illetve az áram- és gázszolgáltatók.


Milyen esetekben rendelheti be a munkáltató a dolgozót munkaidő után vagy a szabadnapján?


- Csak különösen indokolt esetben, belső szabály szerint csak írásban lehet rendkívüli munkavégzést elrendelni. Nem veszélyeztetheti a munkavállaló egészségét, testi épségét, és nem jelenthet személyi, családi és egyéb körülményeire tekintettel aránytalan terhet. Nem vehető ilyen célból igénybe a nő terhessége megállapításától a gyermeke egyéves koráig, a gyermekét egyedül nevelő férfi a gyermeke egyéves koráig, a fiatal munkavállaló (18 éves kor), az egészségre ártalmas, veszélyes munkakörben dolgozó munkavállaló. A dolgozó beleegyezése kell a gyermeket egyedül nevelő munkavállalónál a gyermek 4 éves koráig. Munkaszüneti napon csak elemi csapás esetén lehet rendkívüli munkát elrendelni.


Oroszi Babett

 

« Összes hírünk