Az Európai Parlamentnek 50 ezer eurós kártérítést kell fizetnie, mert az egyik alelnök pszichésen zaklatta beosztottját. Nem kell azonban Brüsszelig menni, ha méltánytalan és jogszerűtlen munkaadói viselkedést keresünk. Az EP esete mellett hazai ügyek összeállításunkban.

munkahelyi diszkriminációNem kell azonban Brüsszelig menni ahhoz, hogy jogtalan esetekkel találkozzunk a munkahelyen vagy a munkaerőfelvételben.

Roma álláskeresőtől már a CV sem kell

Éttermi munkára jelentkezett egy roma álláskereső. Eleinte minden simán ment-legalábbis a telefonos időpontegyeztetésig. Ám amikor személyesen szerette volna átadni az önéletrajzát a felszolgálói munkára pályázó álláskereső, erre már nem volt lehetősége. Az étterem alkalmazottja ugyanis becsmérlően végigmérte: közölte vele, hogy nem kell az önéletrajza, majd hátat fordított és elment. Később - már az Egyenlő Bánásmód Hatóság vizsgálódása alatt - az étterem azzal védekezett, hogy a CV - k begyűjtésére kijelölt munkatársnak se véleményezési, sem pedig döntési jogköre nem volt a munkaerő felvételében. Ráadásul az étterem szerint az álláskereső csak arról szeretett volna információt kapni, hogy betöltötték-e már a meghirdetett állást. Ennek viszont jócskán ellentmondott, hogy a sértett állítása szerint se az ajánlóleveleit, se az önéletrajzát nem akarták tőle a helyszínen átvenni. Az étterem végül elnézést kért az álláskeresőtől és felhívta a munkatársak figyelmét az egyenlő bánásmód követelményének megtartására a jövőbeni hasonló esetek elkerülésére.

Nincs tovább, mert 45 év feletti

Az állásokra pályázók életkora is igen gyakran szül diszkriminatív helyzeteket és panaszbejelentéseket az EBH felé. Egy Zrt. ellen például azért tett panaszbejelentést egy 45 év feletti álláskereső, mert már első körben elutasították részvételét a meghirdetett, ingyenes szakmai tanfolyamon - pedig egyébként minden feltételnek maradéktalanul megfelelt volna. Bár a cég hiányos és ellentmondásos önéletrajzra hivatkozva szórta ki pályázatát már a belépő tesztírás előtt és azzal érvelt, hogy az elutasított jelentkezők között mindenféle életkorú szép számmal előfordult, az EBH vizsgálata mégis a sértett állításait igazolta. A tesztkitöltésre kiválasztottak közül ugyanis egyik sem volt 45 év körüli - ám a programba felvételt nyert 15 fő közül is csupán 1 ember volt 35 éves. A többiek közül a legidősebb sem volt több 26 évesnél… A hatóság így elrendelte a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításának megtiltását.

Vezetőből egyszerű beosztott, mert gyesre ment

Sajnos a családalapítást és az anyaságot is igen gyakran diszkriminálják a munkáltatók. Egy hazai egyetem vezető beosztású munkatársa például azzal a panasszal fordult az EBH- hoz, hogy az intézmény a szülési szabadsága idején, anyasága miatt visszavonta a vezetői kinevezését. Az egyetem visszautasította a diszkrimináció vádját - méghozzá azzal az indoklással, hogy a vezetői feladatok folyamatos ellátása csak ezen a módon volt lehetséges. Az EBH ugyanakkor nem adott helyt az egyetem érvelésének, mert a vezető beosztásban lévő hölgy időben bejelentette terhességét, de a tervezett távolmaradás időtartamát és visszatérésének idejét ugyanúgy, továbbá a helyettesítéséről is jó előre gondoskodott. Az EBH megállapította az anyasággal összefüggésben álló, közvetlen hátrányos megkülönböztetést-ám az egyetem az ügyben bírósági felülvizsgálatot kért, amely még folyamatban van.

fúrás
Félnek a munkaadó bosszújától

A munkáltatói jogsértésekkel kapcsolatos bejelentésekből - ahol az álláskeresés folyamatával vagy a már a munkahelyen dolgozókkal kapcsolatban sértik meg az egyenlő bánásmód követelményeit a cégek - heti szinten legalább 3-at kap az Egyenlő Bánásmód Hatóság. Ebben a témában igen gyakori a sértett nemére, életkorára vagy etnikai hovatartozására vonatkozó diszkrimináció. "Gyakori még a szexuális vagy épp a vallási hovatartozás miatti zaklatás is - ám az utóbbiak látenciája lényegesen nagyobb. Az ilyen esetekre jóval ritkábban derül fény és indul az ügyben eljárás. Ennek fő oka, hogy a sértettek a munkaadó esetleges bosszújától tartva nem szívesen vállalják fel panaszbejelentésüket konkrét névvel és címmel - így aztán ezek az ügyek általában az első e-mailváltást követően abba is maradnak"- magyarázza Dr. Gregor Katalin, az EBH Hatósági és Jogi Főosztályának főosztályvezetője. Emellett sok olyan ügy is az EBH látóterébe kerül, amelyekkel kapcsolatosan a sértettek már pert indítottak a munkaügyi bíróságon is.

6 millió forint is lehet a bírság

Ám a cégek - amennyiben bebizonyosodik, hogy nem volt légből kapott a sértett álláskereső/munkavállaló panaszbejelentése és valóban megsértették az egyenlő bánásmód követelményét - komoly szankciókra számíthatnak, nem csak írásos dorgálásra és diszkriminációtól való eltiltásra. Az ilyen munkáltató egyrészt eltiltható a jogsértő magatartás további folytatásától - másrészt a cég megnevezésével a diszkriminációs eset nyilvános közzétételére is kötelezhető 30, 60 vagy akár 90 napon keresztül. Mindezek mellett bírságot is kiróhatnak rájuk: ennek összege az eset súlyosságától függően 50 ezertől akár 6 millió forintig is terjedhet.

Ha Magyarországon diszkrimináció érte, jelezheti telefonon (1) 795-2975 vagy emailben ebh@egyenlobanasmod.hu az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak.

Takács Gabriella, 2014. január 28.

 

« Összes hírünk