2004 óta a Közösségen kívülről érkező munkavállalók áramlását szabályozó rendeletekben meghatározott kvótákon kívül Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia és Magyarország további 20 000 dolgozója vállalhat fizetett munkát Olaszország területén.

Az olasz munkavállalás szabályai

Ha a munkakereső az új tagállamok valamelyikének állampolgára, a munkáltatónak a Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium valamelyik decentralizált irodájánál kell megkérnie a munkavállalási engedélyt.E szabály alól csak azok a munkavállalók képeznek kivételt, akik bizonyítani tudják, hogy legalább egy évig folyamatosan hivatalos munkaviszonyban álltak Olaszország területén (és akik az ezt a tényt bizonyító iratot a fent említett decentralizált irodáknál szerezhetik be, amellyel ezt követően valamelyik rendőrkapitányságnál (Questura) kérelmezhetik a közösségi tartózkodási engedélyt).Kivételt képeznek továbbá az olyan személyek, akikre - annak ellenére, hogy nem EU állampolgárok - nem vonatkoznak a kvóta szerinti megkötések (egyetemi tanárok, egyetemi előadók és kutatók, fordítók és tolmácsok, állami vagy magán egészségügyi szervezetek által alkalmazott hivatásos ápolók, vándorcirkuszok vagy utazó showműsorok alkalmazottai, művészek és az előadások kisegítő személyzete, stb.).A munkavállalási engedély kiadásának elsődleges feltétele, az időrendiség, a munkavállalási engedélyek listája ugyanis a vonatkozó kérelmek beküldési dátuma alapján kerül összeállításra mindaddig, míg számuk el nem éri a 20.000-ben megállapított felső határértéket.Azoknak, akik Olaszországban fizetett munkát szeretnének végezni, először is meg kell próbálniuk munkát találni. A munkavállalási engedélyt az őket foglalkoztatni kívánó munkáltató kérelmezi.Május 1-től kezdődően az új tagállamok állampolgárai a munkaerőpiacra jutásukat engedélyező miniszterelnöki rendeletben meghatározott kvóták keretein belül léphetnek be az olasz munkaerőpiacra.Az egy új tagállam állampolgárát ideiglenesen vagy tartósan foglalkoztatni kívánó olasz, vagy Olaszországban hivatalos lakcímmel illetve székhellyel rendelkező külföldi munkáltatónak a Megyei Munkaügyi Hivatal (Direzione Provinciale del Lavoro) irodájához benyújtott kérelemben kell megigényelnie a szükséges munkavállalási engedélyt.A munkavégzés helye szerinti Megyei Munkaügyi Hivatalhoz címzett kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia: • a kérelmező adatai (a személyazonosságot igazoló érvényes dokumentum vagy útlevél fénymásolatával kiegészítve; nem olasz állampolgár, illetve Olaszországban hivatalos lakcímmel rendelkező nem EU állampolgár esetén az érvényes tartózkodási engedély fénymásolata);

 • a foglalkoztatni kívánt munkavállaló adatai (érvényes útlevél fénymásolatával kiegészítve);

 • az ajánlott munkakörülmények, illetve -feltételek (alkalmazott kollektív szerződés, végzettség és a foglalkoztatás szintje, havi bruttó kereset, munkaórák száma, munkavégzés helye, szerződés típusa: végleges, ideiglenes, szezonális).


A kérelemnek tartalmaznia kell az új tagállam állampolgárával egyeztetett, és a munkavállalási engedély kiadásától, illetve a tartózkodási engedély kérelmezésétől függően érvénybe lépő munkaszerződést.Amennyiben arra az előírt kvótán belül még lehetőség van, a Megyei Munkaügyi Hivatal a szükséges ellenőrzések elvégzését követően adja ki a munkavállalási engedélyt, amelyet a kérelmet benyújtó munkáltatón kívül, a helyileg illetékes rendőrkapitánysághoz is továbbít. A munkavállalónak ugyanis ennél a rendőrkapitányságnál kell majd kérelmeznie a tartózkodási engedélyt (kérelmében a munkavégzést, mint okot megjelölve).Bizonyos kategóriákhoz tartózó munkavállalók a fizetett foglalkoztatásra vonatkozóan meghatározott kvótákon kívül léphetnek be az olasz munkaerőpiacra: • az Olaszországban központtal, fiókirodával, illetve kirendeltséggel rendelkező vállalatok vezetői és magasfokúan szakosodott szakemberei; - egyetemi tanárok, egyetemi előadók és kutatók;

 • a fordítók és tolmácsok;

 • az olasz vagy közösségi állampolgárok háztartási alkalmazottai, akik kizárólag a háztartáson belül végzett munka folytatása érdekében utaznak Olaszországba;

 • az Olaszországban ideiglenes szakmai képzésen, illetve olasz munkáltatóknál szervezett oktatásban részt vevő személyek;

 • az Olaszországban működő szervezetek vagy vállalkozások specifikus feladatok ellátása érdekében korlátozott ideig itt tartózkodó alkalmazottai;

 • a külföldi székhelyű vállalatok szerződéses szolgáltatások teljesítése érdekében ideiglenesen olaszországi székhelyű vállalatokhoz áthelyezett munkavállalói;

 • az állami vagy magán egészségügyi szervezetek által alkalmazott hivatásos ápolók.


Az alábbi kategóriákhoz tartozó személyek esetén a munkavállalási engedélyt igénylő kérelmet a Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium Foglalkoztatási Főigazgatóságának Szórakoztató-ipari Munkaügyi Titkárságához kell benyújtani: • vándorcirkuszok vagy utazó showműsorok alkalmazottai;

 • operák, színházi, koncert vagy balett előadások művészi vagy műszaki személyzete;

 • szórakoztató helyeken alkalmazott táncosok, művészek és zenészek;

 • színházak vagy moziüzemi vállalatok, állami vagy magán rádió vagy televízió társaságok, illetve állami szervezetek által kulturális vagy folklorisztikus események részeként alkalmazott művészek.


Az Olaszországban bármilyen hivatásos sporttevékenységet folytatni kívánó külföldiek részére a Nemzeti Olimpiai Bizottság (Committal Olimpico Nazionale Italiano) (CONI) személyre szóló engedélyt állít ki.

 

« Összes hírünk