Folytatjuk sorozatunkat, melyben személyzeti tanácsadók magyaráznak meg angol állásneveket. Ezúttal Cseri Ágotát, a Recruitment International nemzetközi személyzeti tanácsadó vállalat koordinátorát kértük arra, írjon körül öt állásnevet. Van közöttük pénzügyi, adminisztratív és piackutatói munka is.

Angol állásnevek magyarul (21) - Financial Supervisor, Financial Accounting Supervisor, Market Researcher, Telesales Trainer, Customer Administrator


A speciálisnak hangzó angol nyelvű pozíciómegnevezések gyakran még a nyelvet alaposan ismerő álláskeresők számára is idegenül hangzanak és keresik a magyar nyelvben található megfelelőjét. Előfordul, hogy nem járnak sikerrel, ami nem feltétlenül az álláskereső nyelvtudásbeli hiányosságát jelenti.A multinacionális cégek, és különösen az angolszász munkakultúrájú cégeknél általános, hogy a különböző vállalati irányelvek, formanyomtatványok, munkaköri leírások angol nyelven készülnek el. Az esetek döntő többségében olyan munkakörökről van szó, amelyekkel a magyar nyelvben is találkozhatunk, és pusztán az angol nyelv sajátos "szofisztikáltsága" miatt tűnik érthetetlennek a munkakör megnevezése.Senior Financial Supervisor:Pénzügyi felügyelő főmunkatársnak fordíthatnánk, ami talán még nehezebbé teszi a munkakör elnevezésének megértését. Általában az ilyen és ehhez hasonlóan szofisztikált angol nyelvű pénzügyi pozíció elnevezések speciális, a szervezet működése folyamán megjelenő feladatok gyűjtő megnevezéseként szolgálnak.Az "felügyelő" jelző utal arra, hogy a munkakör betöltője nemcsak a különböző speciális pénzügyi folyamatok, és pénzmozgásokat kíséri nyomon, hanem egy meghatározott számú szakember csapat (pl. könyvelők, pénzügyi asszisztensek) munkáját is felügyeli. Döntően nagyobb vállalati volumenű (pl. egész magyarországi vállalat, vagy leányvállalat, nagyobb divízió) konszolidációjában van meghatározó szerepe.Jelentéseket, kimutatásokat készít felsővezetők, elnökségi tagok részére. Teljesíti a magyar hatóságok (vagy adott esetben a külföldi anyacég megfelelő hivatalos szerve) felé történő jelentéseket. Nagyobb mennyiségű készpénzmozgatások (akár forint, akár deviza formájában) ellenőrzése tartozhat a feladatai közé. Teljes körű könyvelésben átfogó tapasztalatot szerezett, az angolnyelvet (szakmai angol is ideértve) magas fokon beszélő álláskeresők számára érdekes munkakör.


➜ Financial Supervisor állás


Állást keresel? + keress és pályázz:
álláskeresés
+ töltsd fel önéletrajzod - így a munkaadók is megkereshetnek állásajánlataikkal
+ kérj hasonló állásokat e-mailben, hogy ne maradj le egyetlen lehetőségről sem


Financial Accounting Supervisor - Pénzügyi-számviteli felügyelő szakember:Hasonló több fős pénzügyi apparátust irányít mint a fentebbi munkakör betöltője. Vállalatonként változik, hogy milyen felelősségi körrel rendelkezik a pozíció betöltője. Általában valamennyi ügyfélhez/vevőhöz, ill. beszállítóhoz kapcsolódó pénzügyi/számviteli tevékenység, ellenőrzés, folyamat nyomon követés hozzátartozik. Folyamatos megoldásokat kínál bármilyen felmerülő adózási, számlázási probléma megoldására (vevő/ügyfél és beszállítói oldalról egyaránt).Fontos, hogy átfogóan ismerje a teljeskörű könyvelést, a számlázási és készpénz-mozgási folyamatokat, a vállalati egységek közötti készpénz mozgásokat. Lehetősége van a meglévő folyamatok fejlesztésre, új eljárások bevezetésére. A munkakör betöltéséhez szükséges a felsőfokú pénzügyi végzettség, a több éves tapasztalat és általában - bár ez vállalattól függ - az angol nyelv mellett még legalább 1 európai nyelv tárgyalási szintű ismerete is.


➜ Financial Accounting Supervisor állásMarket Researcher - Piackutató:Nem keverendő össze a "kérdezőbiztossal", ugyanis a mindennapokban a két kifejezés gyakran összemosódik, pedig nem ugyanazt jelenti. A piackutatói munkakörrel vállalati és szolgáltatói oldalon egyaránt találkozhatunk. Szolgáltatói oldalon ügyfél megkeresése alapján különböző kutatásokat (pl. kvalitatív, kvantitatív, üzleti, terméktesztek) irányít, ezek eredményeit tanulmányokban, prezentációkban foglalja össze az ügyfél részére.Szolgáltatói oldalon kérdezőbiztosok, ill. az ő munkájukat összefogó szervezők támogatják a piackutató munkáját Vállalati oldalon a piackutatói munkakör magában foglalja a különböző kutatási projektek irányítását (döntően fogyasztói kutatások), mely igények felsővezetői szintről vagy különböző szervezeti egységektől érkeznek. Piac- és márkaelemzéseket készít, versenytárs-analízisket állít össze.
Aktívan részt vesz a különböző termékek és márkák reklámkampánynak összeállításában, gyakran előzetes felmérést készít ezekhez, ill. a kampány utólagos értékelését végzi.Felsőfokú végzettség, piackutatói tapasztalat (általában fogyasztói kutatói tapasztalat), kimagasló angolnyelv-tudás, stratégiai gondolkodás és magasszintű elemző képesség szükséges a munkakör betöltéséhez.


➜ Market Researcher állás


➜ Piackutató állásTelesales Trainer:Magának a "trainer" kifejezésnek nincs is igazán magyar megfelelője. Gyakran lehet találkozni magyar nyelvű változatával (tréner). A vállalat szervezeti felépítésétől függően eltérő osztályokhoz tartozhat működése szempontjából. Leggyakrabban az Emberi Erőforrással foglalkozó részlegekhez sorolják.Talán ez a legspeciálisabb munkakör, ugyanis nem igazán sajátítható el ez a szakma a felsőoktatási intézményekben, ill. különböző szaktanfolyamokon. Nem feltétele a tanári képesítés, de csak előnyt jelent a jó pedagógiai érzék. A trainer az a szakember, aki egy szervezet, vagy munkatárs-csoport képzési/fejlesztési igényeit felméri, képzési terveket dolgoz ki különböző tárgykörökben (pl. értékesítés-hatékonyság fejlesztés, kommunikációs képzés, tárgyalási technikák és konfliktus-kezelések). Ezeket a képzéseket a trainer tartja a munkatársak számára, így ehhez a készségek elsajátítását segítő írásos anyagok összeállítása szükséges. Szerepe nemcsak a munkatársak képességeink fejlesztését és javítását szolgálja, hanem a vállalati célok hatékonyabb teljesítését is (pl. értékesítési mutatók javítása, ügyfélszerzés).A több éves szakmai tapasztalatnak (pl. értékesítés területén), vezetői tapasztalatnak és a személyiségjegyeknek van döntő szerepe a munkakör betöltésénél.


➜ Telesales Trainer állásCustomer Administrator - Vevő/Ügyfél adminisztrációt ellátó munkatárs:A pozíció elnevezése utal rá, hogy a munkakör betöltője döntően csak klasszikus adminisztratív feladatokat lát el. Az állás betöltőjének személyes adottságaitól függően változhat az ellátott feladatok minősége és mennyisége. Általában több (akár csapatnak minősülő) ügyfélmenedzser munkájához biztosít adminisztratív támogatást. Ez lehet a levelezések bonyolítása, telefonon beérkező vevő-megkeresések rögzítése, vevő-adatbázisok/nyilvántartások karbantartása, fordítások készítése.Amennyiben a munkatárs speciális készségekkel rendelkezik (pl. analitikai készség), úgy a feladatok jelentések, kimutatások, prezentációk készítésével is kiegészülhetnek.
Nem feltétel, de előnyként értékelik a felsőfokú végzettséget, a magas szintű angolnyelv-tudást, a hasonló munkakörben (több menedzser adminisztratív támogatása, ill. ügyfélkezelés) szerzett szakmai tapasztalat. A dinamikus személyiségjegy és a nagyfokú terhelhetőség alapvető feltétel a munkakör betöltéséhez.


➜ Customer Administrator állás


 

« Összes hírünk